Васпитно-образовни рад Гимназије у Косовској Каменици има огроман значај на образовање и васпитање младе генерације.         Почетак рада прве средње школе у нашој општини датира од 1960. године. Те године отворена је пољопривредна школа са једним одељењем од 40 ученика. Затим је школске 1962-63 год. Отворено истурено одељење средње економске школе * Драги Поповић * из Гњилана са наставом на српском језику. Школске 1964-65. године у саставу гимназије * Зенел Хајдини * из Гњилана почела су са радом четри одељења Гимназије ( два на српском и два на албаском наставном језику ).

          Школске 1966-67. године основана је гимназија као самостална школа, са два смера :

-друштвено-језички
-природно математички.

Привреди наше општине, осим кадрова које је давала Гимназија, била су потребна и кадрови техничког профила, због тога је СО-е основала Технички центар са следећим смеровима:

-хемијско-технолошки,
-металски и
-керамички

        Школске 1974-75. год. извршена је интеграција Гимназије и Техничког центра у заједничку институцију Средњошколски центар * 9 Мај * у Кос. Каменици. У саставу овог Центра отворено је истурено одељење у Огошту. Средњошколски центар * 9 Мај * у Кос. Каменици је верификован решењем бр 517 0д 10. 12. 1975 године. Школске 1975-76 године прешло се на усмерено образовање и васпитање, које се састоји из прве и друге фазе. Накнадна реформа средње усмерено образовање је замењено данашњим системом образовања и васпитања.

       Од оснивања до данас при овим двема школама у Кос. Каменици дипломирала су 7758 ушеника. Многи од ових ученика постали су инжињери, лекари, правници итд., а преко 60% насталог кадра средњих школа у Кос. Каменици чине бивши ушеници ових школа.

Матурки испит у Гимназији у протеклих једанаест школских година положило је:

-школске 92/93 год. – 24 ученика -школске 93/94 год. – 29 ученика -школске 94/95 год. – 33 ученика -школске 95/96 год – 20 ученика -школске 96/97 год – 43 ученика -школске 97/98 год – 24 ученика -школске 98/99 год – 32 ученика -школске 99/00 год – 25 ученика -школске 00/01 год – 22 ученика -школске 01/02 год – 16 ученика -школске 02/03 год – 14 ученика

Школске 1999/00. год у Гимназији у Кос. Каменици уписано је 52 ученика. Утоку школске године уписано 25 ученика, тако да је на крају наставне године оцењено 77 ученика.

            Почетак школске 1999/2000 године је био неизвестан, а посебно тежак. Заправо нормалног почетка није ни могло бити јер Гимназија у Кос. Каменици није постојала зато што је њена зграда била заузета од стране шиптара и ми нисмо имали приступ објекту . Како су пропали сви напори да се за потребе српских ученика обезбеди школски простор у Кос. Каменици одлуком Министарства просвете Републике Србије Гимназија је дислоцирана у просторијама . У Ропотову смо примљени братски од стране управе и колектива. Све расположиве потенцијале ставили су нам на располагању. Ту подразумевамо простор, опрему, наставна сретства и остало. И поред овог о овој школској години нисмо могли у потпуности да реализујемо све програмске садржаје:

 јер смо са извођењем наставе почели од 07. 10. 1999. године;  часови су скраћени на 40 минута,  у распореду часова могло је распоредити само шест часова, тако да није било места за час разредног старешинства, чиме је битно нарушена васпитна улога школе,  ученици су путовали у веома тешким условима, тако да је преко 70% ученика на путовању и боравак у школу проводило 11 сати, а поједини ичак и вишеч

У оваквим околностима план и програм по предметима је реализован са око 80%.

Од школске 2000/2001 године користимо зграду основне школе * Десанка Максимовић * у Кос. Каменици која је од стране цивилне мисије УНМИК враћена за потребе српских ученика. Ову зграду сада користе Гимназија и Техничка школа у првој смени и основна школа * Десанка Максимовић * у другој смени. По одлуци Министарства просвете Републике Србије од школске 2000/2001. године Гимназија ради у матичној школи у Кос. Каменици и у издвојеном одељењу у Великом Ропотову.