Ђокић Зоран – секретар Гимназије
(Правни факултет)

Телефон: 
Радно време: 07:30 – 15:00 часова