Наставничко веће је на седници 30.08.2018. године утврдило уџбенике за ову школску годину: