У школској  2020/21 години, гимназија у Косовској Каменици-Велико Ропотово уписује:

ПРВИ РАЗРЕД – 3 одељења

 • 1 одељења природно-математичког смера
 • 2 одељења друштвено-језичког смера

ДРУГИ РАЗРЕД – 3 одељења

 • 1 одељења природно-математичког смера
 • 2 одељења друштвено-језичког смера

ТРЕЋИ РАЗРЕД – 3 одељења

 • 1 одељења природно-математичког смера
 • 2 одељења друштвено-језичког смера

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 3 одељења

 • 1 одељења природно-математичког смера
 • 2 одељења друштвено-језичког смера

У свим разредима настава се реализује по гимназијском плану.

Страни језици

 • Енглески језик
 • Руски језик
 • Латински језик